شلف جنس MDF گردویی با براکت تسمه ای

ghermez gerduei2