دکورآسان حامی حیوانات

یکی از اهداف شرکت دکورآسان حمایت از حیوانات میباشد.این شرکت برای دستیابی به این مهم اقدامات مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است.

از جمله ی این اقدامات میتوان به عدم فروش محصولاتی که از حیوانات تهیه میشود و یا روی حیوانات آزمایش می گردند اشاره نمود .

از دیگر فعالیت های شرکت دکورآسان تهیه فیلم سینمایی وویتک خرس ایرانی محصول مشترک ایران و لهستان می باشد .

پاسخ دهید

*